Picture/Ref.DescriptionApplication
Brake Shoe Set:53210-50E10
53210-50E10

Brake Shoe Set

Rear Axle
Brake System : SUMITOMO
Diameter : 200 mm
Width : 32 mm

SUZUKI (CHANGHE) LIANA Hatchback
SUZUKI (CHANGHE) LIANA
SUZUKI SWIFT II Hatchback (EA, MA)
SUZUKI SWIFT II Saloon (AH, AJ)
SUZUKI LIANA Estate (ER)
SUZUKI LIANA (ER)
More...
Brake Shoe Set:26214-KA036
26214-KA036

Brake Shoe Set

Rear Axle
Brake System : SUMITOMO
Diameter : 180 mm
Width : 25 mm

SUZUKI (CHANGHE) WAGON R (CH_)
SUBARU VIVIO
SUBARU REX III
SUBARU REX II
For use:
SUBARU、SUZUKI (CHANGHE)